DATOS PRTR-ESPAÑA 2021: ¡YA DISPONIBLES!
GRAN ÉXITO DE LA 9ª JORNADA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PUBLICA. Más información pinche aquí
BUSCAR EN EL INVENTARIO DE INSTALACIONES ayuda
select
select
Actividades
select
Inventario de establecimientos Industriales (PRTR-DEI)
ayuda
Estado

PRTR-España és el Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants. En aquest registre es posa a disposició del públic informació sobre les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl de les substàncies contaminants i dades de transferències de residus de les principals indústries i altres fonts puntuals i difuses, d'acord a l'establert en la legislació internacional (Protocol de Kíev i Conveni d'Aarhus), europea (Reglament E-PRTR) i nacional (Reial Decret 508/2007 i modificacions posteriors). Pot consultar-se informació a nivell de complex industrial o agregada per sectors d'activitat, substàncies contaminants, tipus de residu i àmbit geogràfic.

PRTR-España en el Plan Estadístico Nacional (PEN 2021-2024).
Estadísticas

Icomo vistas totales
icono visitas último mes
Suggeriments

Si desitgeu fer qualsevol tipus de consulta, accediu al nostre Formulario de preguntas. 
Información

De dilluns a dijous
de 9:00 h. a 14:00 h.
91 749 91 30
IMPORTANTE PARA EXPLOTACIONES GANADERAS
Disponible para todas las instalaciones ganaderas la nueva metodología de estimación de emisiones útil para la notificación de datos PRTR. Disponible para descarga en nuestra sección de Documentos, dentro de “Métodos de Medición y Calculo”.
En línia