FINALIZADO PERIODO PARA LA NOTIFICACIÓN Y REPORTE DE DATOS DE 2023.
Para más información ,correo electrónico info@prtr-es.es; teléfono: +34 917499130
BUSCAR EN EL INVENTARIO DE INSTALACIONES ayuda
select
select
Activities
select
Inventario de establecimientos Industriales (PRTR-DEI)
ayuda
Estado

PRTR-España és el Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants. En aquest registre es posa a disposició del públic informació sobre les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl de les substàncies contaminants i dades de transferències de residus de les principals indústries i altres fonts puntuals i difuses, d'acord a l'establert en la legislació internacional (Protocol de Kíev i Conveni d'Aarhus), europea (Reglament E-PRTR) i nacional (Reial Decret 508/2007 i modificacions posteriors). Pot consultar-se informació a nivell de complex industrial o agregada per sectors d'activitat, substàncies contaminants, tipus de residu i àmbit geogràfic.

NOVEDADES REPORTE 2024
IMPORTANTE PARA EL SECTOR GANADERO
Para las instalaciones del sector ganadero porcino pónganse en contacto con la autoridad competente de PRTR de su comunidad autónoma que le ampliará la información sobre estos contaminantes y la forma de cumplimentar la información.”.
PRTR-España en el Plan Estadístico Nacional (PEN 2021-2024).
Estadísticas

Icomo vistas totales
icono visitas último mes
Suggeriments

Si desitgeu fer qualsevol tipus de consulta, accediu al nostre Formulario de preguntas. 
Información

De dilluns a dijous
de 9:00 h. a 14:00 h.
91 749 91 30
En línia