DATOS PRTR-ESPAÑA 2020: ¡YA DISPONIBLES!
Puede ver la 8ª Jornada de Información y Participación Pública aquí

PRTR-España és el Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants. En aquest registre es posa a disposició del públic informació sobre les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl de les substàncies contaminants i dades de transferències de residus de les principals indústries i altres fonts puntuals i difuses, d'acord a l'establert en la legislació internacional (Protocol de Kíev i Conveni d'Aarhus), europea (Reglament E-PRTR) i nacional (Reial Decret 508/2007 i modificacions posteriors). Pot consultar-se informació a nivell de complex industrial o agregada per sectors d'activitat, substàncies contaminants, tipus de residu i àmbit geogràfic.

De dilluns a dijous
de 9:00 h. a 14:00 h.
91 749 91 30
Icomo vistas totales
icono visitas último mes
IMPORTANTE PARA EXPLOTACIONES GANADERAS
Disponible para todas las instalaciones ganaderas la nueva metodología de estimación de emisiones útil para la notificación de datos PRTR.
Disponible para descarga en nuestra sección de Documentos, dentro de “Métodos de Medición y Calculo”.
Si desitgeu fer qualsevol tipus de consulta, accediu al nostre Formulario de preguntas. 
En línia