Contaminant: Níquel y compuestos (como Ni)
Medi receptor: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Any de reporti: 2015
Quantitat (kg/any): 27,7
Mètode: E
Método utilizado: Dada validada segons els càlculs realitzats per l'establiment.