Contaminant: Metano (CH4)
Medi receptor: Aire
Any de reporti: 2016
Quantitat (kg/any): 296.948
Mètode: E
Método utilizado: Dada validada segons les hipòtesis realitzades per l'establiment