Contaminant: Benzo(g,h,i)perileno
Medi receptor: Litoral
Any de reporti: 2017
Quantitat (kg/any): 0,0006
Mètode: E
Método utilizado: Espectrofotometría de absorción infrarrorja