Contaminant: Partículas totales en suspensión (PST)
Medi receptor: Aire
Any de reporti: 2017
Quantitat (kg/any): 1.244
Quantitat esa de manera accidental: 1244,00000
Mètode: E
Método utilizado: Dada validada segons els càlculs realitzats per l'establiment.