Contaminant: Nitrógeno total
Medi receptor: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Any de reporti: 2017
Quantitat (kg/any): 85
Mètode: E
Método utilizado: Dada validada segons les hipòtesis realitzades per l'establiment