Contaminant: Carbono orgánico total (COT) (aire)
Medi receptor: Aire
Any de reporti: 2018
Quantitat (kg/any): 76,83
Mètode: E
Método utilizado: Dada validada segons les hipòtesis realitzades per l'establiment