Contaminant: DQO
Medi receptor: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Any de reporti: 2019
Quantitat (kg/any): 2,89
Mètode: E
Método utilizado: DQO: 37*10E-6 Kgr/L*78000L/año =2.89 Kg/año