Contaminant: Partículas (PM10)
Medi receptor: Aire
Any de reporti: 2019
Quantitat (kg/any): 3,9
Mètode: E
Método utilizado: Font: Guies per a la notificació de les emissions de lña DGQA.