Contaminant: Carbono orgánico total (COT) (aire)
Medi receptor: Aire
Any de reporti: 2019
Quantitat (kg/any): 71,55
Mètode: E
Método utilizado: Dada validada segons els càlculs realitzats per l'establiment.