Contaminant: Nitrógeno total
Medi receptor: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Any de reporti: 2019
Quantitat (kg/any): 42,69
Mètode: E
Método utilizado: Metodología del laboratori del consorci Besòs Tordera: UNE-EN 25663 Aquest paràmetres està per sota el límit de detecció en totes les analítiques realitzades