Contaminant: Carbono orgánico total (COT)
Medi receptor: Cuenca intercomunitaria de titularidad estatal
Any de reporti: 2020
Quantitat (kg/any): 30.324,412
Mètode: E
Método utilizado: DQO/3