Contaminant: Partículas totales en suspensión (PST)
Medi receptor: Aire
Any de reporti: 2021
Quantitat (kg/any): 1.811
Mètode: E
Método utilizado: Dada validada segons les hipòtesis realitzades per l'establiment