Contaminant: Fósforo total
Medi receptor: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Any de reporti: 2022
Quantitat (kg/any): 7,6
Mètode: E
Método utilizado: Dada validada segons les hipòtesis realitzades per l'establiment